Konkurranseregler

Energinettverket 2012


Hvordan delta?

 • For å delta i spillet trenger du en kampanjekode. Kampanjekoden deles ut til skolene som er med i Energinettverket.
 • Du må spille hele spillet (både brett 1 og brett 2) for å være med i konkurransen.

Premiering

Det blir premiering til de 3 beste klassene. For at klassen skal telle med i konkurransen må minst 4 elever delta. Hver elev kan prøve så mange ganger han/hun vil. Beste poengsum teller med i gjennomsnittet.
 • premie: Kr 3000,-
 • premie: Kr 2000,-
 • premie: Kr 1000,-

Spillperiode

 • 11. april 2012 - 1. mai 2012

Hvem kan delta?

 • Elever ved skolene som er med i Energinettverket.

Øvrige regler

 • Spillet er tilgjengelig fra www.energispillet.no
 • Det er ingen begrensning for hvor mange ganger du kan prøve å forbedre egen poengsum.
 • For å være med i konkurransen må du være registrert med nick og gyldig epost. I tillegg må du være logget inn med en gyldig kampanjekode.
 • Klassepremie utbetales via lærerkontakt for vedkommende klasse.
 • Vinnere tilskrives på epost og offentliggjøres på energispillet.no.
 • Vinnere må svare på vår epost innen 10 dager for å bli kåret som vinner. Hvis ikke så er tilfelle vil ny vinner utpekes.
 • Oppdaterte regler vil til enhver tid være tilgjengelig på energispillet.no.
 • Prosjektgruppen forbeholder seg retten til å diske deltakere som på en eller annen måte jukser eller bryter reglene.
 • Personer i prosjektgruppen ved NTNU og Cyberlab kan ikke delta i konkurransen.
 • Registrerte personopplysninger blir ikke under noen omstendighet utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.
 • Prosjektgruppen ved NTNU og Cyberlab forbeholder seg retten til å endre spillbrettene og/eller reglene i de tilfeller hvor vi finner det nødvendig.
Sist oppdatert: 2012-04-03
Energispillet - Powered by PIDstop - © Copyright 2007-2009 Cyberlab