Konkurranseregler

Energispillkonkurransene høsten 2011

Sponset av Miljøverndepartementet


Hvordan delta?

 • For å delta i spillet trenger du en kampanjekode. Kampanjekoden deles ut til alle videregående skoler via ulike arrangementer og kanaler.
 • Ta kontakt med support (support (at) pidstop.com) dersom du ikke har fått koden.
 • Du må spille hele spillet (både brett 1 og brett 2) for å være med i konkurransen.

Premiering

 • Hver måned kåres det en individuell vinner. Vinneren får en premie på kr 2.000.
 • Månedens vinner er den personen med best sammmenlagt poengsum (kjøring av brett 1 og 2 sammenlagt).
 • I tillegg vil det ved slutten av spillperioden deles ut en klassepremie til klassen til personen med høyest sammenlagt poengsum i hele konkurranseperioden. Denne premien er på kr 5000, og går til klassekassen i vedkommende klasse.

Spillperiode

 • 1. november 2011 - 31. januar 2012

Hvem kan delta?

 • Elever og lærlinger ved videregående skoler.
 • Elever i grunnskolen.

Øvrige regler

 • Spillet er tilgjengelig fra www.energispillet.no
 • Det er ingen begrensning for hvor mange ganger du kan prøve å forbedre egen poengsum.
 • Samme person kan vinne månedspremien kun én gang.
 • For å være med i konkurransen må du være registrert med nick og gyldig epost. I tillegg må du være logget inn med en gyldig kampanjekode.
 • Fullt navn må oppgis før en eventuell premie kan tildeles.
 • Klassepremie utbetales via lærerkontakt for vedkommende klasse.
 • Vinnere tilskrives på epost og offentliggjøres på energispillet.no.
 • Vinnere må svare på vår epost innen 10 dager for å bli kåret som vinner. Hvis ikke så er tilfelle vil ny vinner utpekes.
 • Oppdaterte regler vil til enhver tid være tilgjengelig på energispillet.no.
 • Prosjektgruppen forbeholder seg retten til å diske deltakere som på en eller annen måte jukser eller bryter reglene.
 • Personer i prosjektgruppen ved NTNU, Energisenteret og Cyberlab kan ikke delta i konkurransen.
 • Registrerte personopplysninger blir ikke under noen omstendighet utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.
 • Prosjektgruppen ved NTNU, Energisenteret og Cyberlab forbeholder seg retten til å endre spillbrettene og/eller reglene i de tilfeller hvor vi finner det nødvendig.
Sist oppdatert: 2011-10-31
Energispillet - Powered by PIDstop - © Copyright 2007-2009 Cyberlab